Počas školských rokov som zrealizovala malé aktivity na vyučovaní jednotlivých predmetov.


Aktivity

10.07.2009 08:18

Skľučujúce ponižovanie

              Deti prichádzajú do prvého ročníka z rôzneho rodinného prostredia. Výchova v rodinách a vzájomné spolužitie všetkých členov rodiny ovplyvňuje a formuje správanie dieťaťa. Rodič ako vzor pre dieťa sa...

—————

10.07.2009 08:16

Pohreb pána NEVEDELKA

Mnohé deti prichádzajú do školy stresované už z rodinného prostredia. Rodičia od nich očakávajú vysoké výkony a ratolesti ich nechcú sklamať. Preto pri písaní previerok a kontrolných prác zažívajú obrovský stres a pocit zodpovednosti. Takto stresované deti majú veľmi nízku...

—————

10.07.2009 08:12

TO SOM JA

Na hodinách prírodovedy si žiaci tretieho ročníka vytvorili osobnú kartu. Táto karta bola výborným pomocníkom k téme Človek. Deti sa mohli medzi sebou porovnať a zistiť, čo majú spoločné a čo odlišné, po kom zdedili vonkajšie črty..... Karta obsahovala tieto údaje, ktoré si žiaci...

—————

10.07.2009 08:09

Kde žijú zvieratá?

V druhom ročníku základnej školy sa žiaci oboznamujú so zvieratami a prostredím v ktorom sa nachádzajú. Triedenie zvierat do kategórii je v tomto veku náročné. Aby sa stali hodiny zaujímavejšie, zrealizovali sme aktivitu s názvom Kde žijú zvieratá? Deti si počas dvoch...

—————

10.07.2009 08:02

Kniha zvierat

Na hodinách prírodovedy sa žiaci štvrtého ročníka pokúsili vytvoriť vlastnú Knihu zvierat. Žiaci boli rozdelení do trojíc. Trojica tvorila pracovnú skupinu, ktorá počas niekoľkých týždňov zhromažďovala informácie. Informácie o prebraných druhoch zvierat hľadali v encyklopédiách,...

—————

19.06.2009 15:49

Háčkovanie

V minulosti si ľudia skrášľovali svoje príbytky háčkovanými  dečkami, obrusmi, závesmi. V rámci Európskej jari 2009 chceme predstaviť Európe háčkovanie ako kultúrne dedičstvo v meste Bytča na Slovensku. Žiaci základnej školy si pozvali do štvrtej triedy starú mamu, ktorá ich...

—————

17.06.2009 10:09

Zvierací deň

Takmer každé dieťa má doma svoje obľúbené zvieratko. Čistí klietku, nakupuje krmivo, navštevuje veterinára. O svojich skúsenostiach so zvieratami sa žiaci štvrtého ročníka podelili so svojimi rovesníkmi. Predstavili nám zajace, mačku, papagáje, korytnačky vodné a škrečky... Deti vedeli...

—————

—————