TO SOM JA

10.07.2009 08:12

Na hodinách prírodovedy si žiaci tretieho ročníka vytvorili osobnú kartu. Táto karta bola výborným pomocníkom k téme Človek. Deti sa mohli medzi sebou porovnať a zistiť, čo majú spoločné a čo odlišné, po kom zdedili vonkajšie črty.....

Karta obsahovala tieto údaje, ktoré si žiaci museli zistiť.

 Meno:

Vek:

Výška:

Farba vlasov:

Farba očí:

Vo voľnom čase najradšej

Najlepšie viem:

Moje najlepšie vlastnosti sú:

Obľúbené jedlo:

Obľúbené zviera.

Koníčky:

Môj najdôležitejší cieľ:

 

            Na zadnú stranu karty si deti môžu nalepiť  svoju fotografiu, prípadne sa môžu nakresliť. Aktivitu vyhodnotíme tak, že jednotlivé karty môžeme medzi sebou porovnávať a zistíme, kto sa na koho podobá a kto zdedil po rodičoch črty, vlasy.... Všetky karty môžeme vložiť do knihy s názvom: TO SME MY.

           

—————

Späť