O mne

/album/fotogalerie-o-mne/foto-jpg2/

—————


meno: Ľubica Gabajová

povolanie: učiteľka pre prvý stupeň ZŠ

pracovisko: ZŠ Ulica mieru, Bytča

 Vzdelanie

1992-1996 Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta

 

 Aktivity 

 • 2001 Cyklické vzdelávanie: Alternetívne pedagogické koncepcie na 1.stupni ZŠ (MC Banská Bystrica).
 • 2002 - 2005 Informatizácia ZŠ : overovanie UO pre predmet informatická výchova na prvom stupni (ŠPÚ Bratislava).
 • 2003 Špecializačného inovačné štúdium: Využitie IKT vo vzdelávaní (MC Bratislava).
 • 2003 Vytvorenie metodických materiálov pre informatickú výchovu v 1. ročníku, prvá časť Baltík.
 • 2005 Prezenčný kurz: Využitie multimédií vo vzdelávaní (Centrum celoživotného vzdelávania Univerzity Pavla Jozefa     Šafárika v Košiciach).
 • 2005 Tvorca úloh pre Web based learning s využitím inovačnej didaktiky v medzinárodnom projekte.
 • 2006 Tvorca metodického materiálu v projekte FIT učiteľa.
 • 2007 Špeciálne kvalifikačné štúdium Informatiky (MPC Bratislava).
 • 2007 Tretia cena v 2. ročníku súťaže Cena Slovak Telekom v kategórii základné školy.
 • 2008 Ukončenie e-learningoveho kurzu Projektový manažment prostredníctvom organizácie p-mat.
 • 2008 Prvá cena v 3. ročníku Cena Slovak Telekom v kategórii základné školy.
 • 2009 Ukončenie štúdia II. kvalifikačnej skúšky Kvalita výchovy a vzdelávania v Trenčine, METODICO-PEDAGOGICKÉ CENTRUM regionálne pracovisko Trenčín.
 • 2010 Lektor predmetu Informatická výchova v projekte DVUI, ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE.
 • 2010 Autor učebnice Informatická výchova pre druhý ročník ZŠ.