Pohreb pána NEVEDELKA

10.07.2009 08:16

Mnohé deti prichádzajú do školy stresované už z rodinného prostredia. Rodičia od nich očakávajú vysoké výkony a ratolesti ich nechcú sklamať. Preto pri písaní previerok a kontrolných prác zažívajú obrovský stres a pocit zodpovednosti. Takto stresované deti majú veľmi nízku sebadôveru a sebahodnotenie. Najlepší systém zvýšenia sebadôvery je pozitívne povzbudzovanie a vyzdvihovanie silných stránok osobnosti dieťaťa.

            Vo štvrtom ročníku som sa pokúšala o to, aby sa napätie takto stresovaných detí v triede uvoľnilo. Inšpirovala som sa knihou: MOJE SILNÉ STRÁNKY.

            Na triednickej hodine si deti napísali na papier to, čo nevedia, nedokážu. Nemusel to byť len zoznam vedomostí, ale aj zručnosti v ktorých sú žiaci slabší. Taký istý zoznam si urobí aj učiteľ. Všetky nedokonalosti napísané na papieri sa vložia do krabice. Vytvoríme pohrebný sprievod, ktorý odnesie krabicu k vykopanej jame. Krabicu so všetkými nedostatkami vložíme do jamy, urobíme kruh a chytíme sa za ruky. Učiteľka prednesie pohrebnú reč.

 

POHREBNÁ REČ

 

Zišli sme sa tu, aby sme uctili pamiatku pána Nevedelka. Keď bol medzi nami, dotkol sa každého z nás: jedného viac, iného menej. Jeho meno bolo vyslovené vo všetkých verejných školách, budovách i úradoch. Odprevadili sme pána Nevedelka na jeho poslednej ceste. Zostali tu jeho pozostalí bratia a sestry: VIEM, CHCEM, DOKÁŽEM TO. Nie sú ešte tak známi, mocní a silní. Raz možno s našou pomocou zanechajú na svete ešte výraznejšiu stopu ako on. Nech Nevedelko odpočíva v pokoji a nech každý z nás, kto tu sme vezme svoj život do ruky a ide ďalej bez Nevedelka.

Amen.

 

            Po pohrebnej reči sa jama zasype a smútočný sprievod sa vráti do triedy, kde už čakajú VIEM, CHCEM, DOKÁŽEM TO. (tieto slová môžu byť napísané na farebnom papieri a zavesené na stene nad tabuľou). So žiakmi vedieme rozhovor o tom akú silu tieto slová majú a ako začneme s nimi každý deň častejšie žiť. Napríklad pred písomnou prácou si povzbudzujeme svoje sebavedomie

Ø  Mám v sebe veľa sily!

Ø  Dokážem to!

Ø  Verím svojim schopnostiam!

            Niektoré deti sa takýmto spôsobom zbavili nedostatkov a zistili, že musia chcieť, aby niečo dokázali.

—————

Späť