Odkazy na fotografie zjednotlivých akcií

September

Izbové a iné rastliny

Október

Plavecký výcvik

MESIAC ÚCTY K STARŠÍM

Zdravá strava

December

iBobor

Mikuláš v škole