Domáce úlohy pre tretiakov

 

 

Úloha 17.1.

VLA - dobrovoľná úloha 21/3

SJ - v domácom zošite doplňovačka. V pondelok päťminútovka

MAt - U 41/5- do domáceho, 6 - do učebnice, 7 do učebnice, 

 

 

Do 18.2. naučiť sa na Hviezdoslavov Kubín.

Deti majú na výber:

báseň  - 6 strof,

rozprávku

povesť. 

 

 

Oznam

Dňa 20.1.20120 sa uskutoční o 15,45 hod triedne RZ v III.B triede.

 

online precvičovanie - matematika 

online precvičovanie - slovenský jazyk

 

Termíny polročných previerok a ich obsah

 

20.1. prírodoveda - učivo za 1. polrok - skupenstvá látok, vlastnosti látok, voda a jej zdroje, kde sa voda na zemi nachádza, voda a jej skupenstvá, čo je tuhnutie, čo je topenie, plávajúce a neplávajúce predmety, čo je vietor, čo je vzduch, čo obsahuje vzduch, studený a teplý vzduch, čo robí meteorológ, teplo, jeho zdroje, telesná teplota, čo sa rozpúšťa vo vode, čo je topenie, čo je tuhnutie, čo je objem, čo je hmotnosť...

 

 

Knihy na čítanie v druhom polroku. Odovzdanie na konci mája.

Pippi Dlhá pančucha - Lidgrenová Astrid

Rozprávky H.CH. Andersena

1 kniha podľa vlastného výberu